انشالله Inshallah we understand and act the true islam and rewards with Jana(Paradis)

  Home · Quran Verses Templates · New Muslims Stories · Send Cards · Articles · FAQ · Forum · Links · Search
Navigation
Learn Quran
Search Quran
Allah names
Quran Verses Templates
Al-Bukhari
New Muslims Stories
دَعَا Sublications to Great Allah
Benifts in Islam
Funerals(Jinazaa)
Calculate your Zakat
Learn Alphabets
Learn Arabic
Videos
Send Cards
Boycott enemies
Crimes Photos
Free Webspace
Articles
Downloads
FAQ
Forum
Islamic Date
Links
Contact me
How keep Imaan?
Haram Food Additives
Web Statistics
Site Map
Benifits in Islam
Login
Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
Users Online
Guests Online: 1
No Members Online

Registered Members: 8,698
Unactivated Members: 17456
Newest Member: a meeting at david traditional
Names like Ahmadullah, Mohamadullah, Ibrahimullah,..are not allowed

Any names which is contrary to the way of the Quraan and Sunnah, is contrary to the custom of the Muslims.

The islamic NAMES like Ahmadollah/Ahmadullah, Mohamedollah/Mohamedullah, Ibrahimollah, Mosaollah, Isaollah.. are wrong and not allowed.
Explan:It is not allowed to add beside Names of People/Prophets/Angels the name of Allah. As Great Allah says in Quran "Sura 61-Assaf -..... اسْمُهُ أَحْمَدُ.... ۖ , ...his(Prophet Muhammad SAW) name is Ahmad....". So Ahmad/Mohamad SAW, Ibrahim, Adam, Isa, Ilias, Musa, Haroon,..... are the names of Prophets mentioned in Quran, This names can not be used with the name of Great Allah, because it will means

Ahmadollah/Ahmadullah => Ahmad/Mohamd of Allah

Nobody is of Allah. It is Shirk if you say Ahmad/Mohamad, Isa, Musa,.. of Allah. " لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ / He neither begets nor is born." Quran Sura 110:3


It is somehow allowed to add some of Adjectives words mentioned in 99 Adjectivly-Names of Great Allah with name of Allah. Like Adjectiv-Name Hamed(praiseworthy) to add it with name of Great Allah =>Hameedullah(praiseworthy of Allah),

Who has these names like Ahmadullah, Mohamadullah,.. has to ask his father to correct it, if the father is not in live, has to ask his old person in his family/tribe to do it. If he is himself the oldst, then he has to change it and make it public, that the other people do not name their childeren like this.


الله بكل شيء عليم
Allah u bekuli shaien Alim

Author of the Text
AHMADZAY
Please feel free to add below anything you want to say Or, correct me if I am wrong.

Comments
admin on March 11 2018 12:00:51
محمود خان السلام علیکم
دا چه حق او باطل احساس اویشی دا د الله نعمت ده شکر اوباسه او دالله تعالی په نوم وطن ته نور هم خیرات ولیګه چه داسی نممتونه دیر شی انشالله
دا بحث دنوم کیدی شی چه دیر وسع شی او یا په یو جمله نظر په فهم او دار دقران مجید کی ختم شی
زه چه سعی وکرم چه په یو جمله ختمی کرم:

احمد په طور د اسم نزول شوی ده په قران مجیذ کی(اسمه احمد ۶۱:۶) لکه ابراهیم اسماعیل عیسی ،.دالله تعالی نوم سره دمخلوقات (زنده جان) نومونه ګت کول شرک ته ر سیژی
احمدلله په معنا کی یعنی احمد(اسم) د الله
محمد رسول لله یعنی محمد رسول د الله
محمد لله یعنی محمد د الله (دا غلط حتی شرک ته رسیژی)
دا د ما شخصی نظر او تحقیق ځخه حاصل شوی مطلب دی که چا لکه ایرانیانو غوندی وایی چه اشکالی ندارد خو ځان ځخه پوشتنه وکری چه ولی په دا تولو صحابی کړام کی او علما کی تراوسه د احمدلله او ابراهیم لله په نوم تیر شوی نده؟
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Ratings
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Site language

Please select Your languageafter selection site will reload automatically
Member Poll
There is no content for this panel yet
Latest Articles
Names like Ahmadulla...
collection 07
Collection 06
Collection 05
collection 04